Cestovní náhrady

Cena za dopravu třech umělců mimo jejich oblast působení:


Vzdálenost od jejich běžného místa působení k vám a zpět 40 km | 80 km | 160 km | 240 km

Výše příplatku za dopravu 2 umělců 700 Kč | 1 400 Kč | 2 800 Kč | 4 200

Výše příplatku za dopravu 3 umělců 800 Kč | 1 600 Kč | 2 400 Kč | 4 800

Způsob výpočtu cestovních náhrad pro případ, že umělci cestují vlastním vozem:

V = počet km od bydliště umělců na místo vystoupení a zpět

S = kombinovaná spotřeba vozidla dle velkého technického průkazu (průměr 7 až 9 litrů/100 km)

P = aktuální cena pohonných hmot (Kč/litr)

T = čas v hodinách, který umělci stráví cestováním (tam a zpět)

X = výsledek


Náklady na PHM:

V x S x P / 100 = X1


Náklady na amortizaci vozu:

V x 5 Kč/km = X2


Honorář za čas strávený cestováním:

T x počet umělců x 200 Kč/hod = X3


Celkové náhrady pro umělce jsou součtem X1 +X2 + X3